4-Wheel Off-Road Jan January 1999
Jan 1999 Vol 22 No 1
4-Wheel Off-Road Feb February 1999
Feb 1999 Vol 22 No 2
4-Wheel Off-Road Mar March 1999
Mar 1999 Vol 22 No 3
4-Wheel Off-Road Apr April 1999
Apr 1999 Vol 22 No 4
4-Wheel Off-Road May 1999
May 1999 Vol 22 No 5
4-Wheel Off-Road June 1999
June 1999 Vol 22 No 6
4-Wheel Off-Road July 1999
July 1999 Vol 22 No 7
4-Wheel Off-Road Aug August 1999
Aug 1999 Vol 22 No 8
4-Wheel Off-Road September Sept 1999
Sept 1999 Vol 22 No 9
4-Wheel Off-Road October Oct 1999
Oct 1999 Vol 22 No 10
4-Wheel Off-Road November Nov 1999
Nov 1999 Vol 22 No 11
4-Wheel Off-Road December Dec 1999
Dec 1999 Vol 22 No 12
4-Wheel Off-Road Jan January 2000
Jan 2000 Vol 23 No 1
4-Wheel Off-Road Feb February 2000
Feb 2000 Vol 23 No 2
4-Wheel Off-Road Mar March 2000
Mar 2000 Vol 23 No 3
4-Wheel Off-Road Apr April 2000
Apr 2000 Vol 23 No 4
4-Wheel Off-Road May 2000
May 2000 Vol 23 No 5
4-Wheel Off-Road June 2000
June 2000 Vol 23 No 6
4-Wheel Off-Road July 2000
July 2000 Vol 23 No 7
4-Wheel Off-Road Aug August 2000
Aug 2000 Vol 23 No 8
4-Wheel Off-Road September Sept 2000
Sept 2000 Vol 23 No 9
4-Wheel Off-Road October Oct 2000
Oct 2000 Vol 23 No 10
4-Wheel Off-Road November Nov 2000
Nov 2000 Vol 23 No 11
4-Wheel Off-Road December Dec 2000
Dec 2000 Vol 23 No 12